Đội ngũ Bác sĩ

Đăng ngày : 15-08-2023 , 03:31 Chiều

Info: BS Bùi Văn Môn BSCKI phụ trách chuyên khoa sản

Xem tiếp

Đăng ngày : 15-08-2023 , 03:29 Chiều

Info: BS Đinh bảo Nguyên Chuyên khoa nội

Xem tiếp

Đăng ngày : 15-08-2023 , 03:28 Chiều

Info: BS Nguyễn Văn Nâu Chuyên khoa nội

Xem tiếp

Đăng ngày : 14-11-2020 , 08:03 Chiều

Thông tin: CN NGUYỄN PHONG VŨ Chuyên khoa xét nghiệm    

Xem tiếp

Đăng ngày : 14-11-2020 , 08:03 Chiều

Thông tin bác sĩ: BS ĐINH BẢO NGUYÊN Chuyên Khoa nội tổng quát  

Xem tiếp

Đăng ngày : 14-11-2020 , 08:03 Chiều

 Thông tin bác sĩ: ThS. BS PHẠM THỊ XUÂN TRINH Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh    

Xem tiếp

Đăng ngày : 14-11-2020 , 08:00 Chiều

Thông tin bác sĩ: BS BÙI VĂN MÔN Chuyên khoa sản phụ khoa

Xem tiếp