Thận – Tiết niệu

Đăng ngày : 24-12-2020 , 03:14 Chiều

Vị trí, chức năng của hệ tiết niệu Trước hết là thận. Thận gồm hai quả thận nằm sau phúc mạc bên phải và bên trái cột sống ngang đốt ngực số XI đến đốt...

Xem tiếp

Đăng ngày : 24-12-2020 , 03:13 Chiều

Tiết niệu là cơ quan bao gồm thận, niệu quản, bàng quang… có liên quan mật thiết đến nhau. Chỉ cần một trong số bộ phận bị tổn thương sẽ dẫn đến các vùng khác...

Xem tiếp