Điều khoản sử dụng

1. Trách nhiệm của người sử dụng
  • Khi truy cập vào website, bạn phải cam kết mình đủ tuổi theo luật định.
  • Bạn hiểu và đồng ý chấp nhận các chi phí cho việc tiếp cận website. Việc tiếp cận này liên quan đến việc trả phí của bên thứ ba (phí đường truyền, phí dịch vụ internet hoặc các chi phí khác) có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp.
  • Bạn hiểu và tự chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với các rủi ro có thể xảy ra cho việc bạn truy cập website. Những rủi ro này liên quan đến những thiệt hại cho máy tính của bạn, các thiết bị khác, dữ liệu, phần mềm, lỗi chương trình…
  • Bạn hiểu và đồng ý rằng dịch vụ có thể bao gồm các thông tin quảng cáo, thông tin liên lạc của URL mà các thông tin này là một phần trong việc tham gia website của chúng tôi và bạn sẽ không thể từ chối nhận các thông tin này.
2. Nội dung website

Chúng tôi lựa chọn kỹ lưỡng thông tin từ các nguồn tin cậy và cập nhật thường xuyên nội dung website nhưng chúng tôi không đảm bảo tính mới nhất, chính xác và đầy đủ của thông tin.

3. Quyền sở hữu

Chúng tôi là chủ sở hữu website này. Chúng tôi có thẩm quyền cập nhật, thay đổi, xóa bỏ hoặc chấm dứt ngay bất kỳ nội dung nào mà không cần thông báo cho người sử dụng.

4. Hạn chế đưa thông tin lên website

Chúng tôi kiểm soát và loại bỏ các thông tin có tính:

  • Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam; phạm pháp hình sự.
  • Xâm phạm quyền tự do cá nhân, phỉ báng, làm nhục, bôi nhọ, gây phương hại hoặc bất lợi cho người khác.
  • Truyền bá thông tin của bên thứ ba khi chưa có sự cho phép của họ.
  • Bất kỳ hành động bất hợp pháp và/hoặc bị cấm bởi các bộ luật tương ứng.
  • Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho là không thích hợp.