Consulting Room

Đăng ngày : 30-11-2020 , 09:45 AM

Chẩn đoán hình ảnh là một trong những một chuyên khoa không thể thiếu trong dịch vụ khám, chữa bệnh. Vì vậy, Trí Việt clinic đã đầu tư cơ sở vật chất khang trang: 1...

Xem tiếp

Đăng ngày : 30-11-2020 , 09:44 AM

Sản khoa: khám và quản lý thai; chẩn đoán, điều trị các bệnh lý trong thai kỳ • Khám và chẩn đoán thai sớm • Chẩn đoán và điều trị các trường hợp thai bệnh lý...

Xem tiếp

Đăng ngày : 30-11-2020 , 09:44 AM

Phục vụ các dịch vụ xét nghiệm và tư vấn theo yêu cầu, các hợp đồng khám sức khỏe ngoại viện cho các cơ quan, xí nghiệp… Tổ chức quản lý chuyên môn và quản...

Xem tiếp