Diagnostic Imaging

Đăng ngày : 30-11-2020 , 09:45 AM

Chẩn đoán hình ảnh là một trong những một chuyên khoa không thể thiếu trong dịch vụ khám, chữa bệnh. Vì vậy, Trí Việt clinic đã đầu tư cơ sở vật chất khang trang: 1...

Xem tiếp