Laboratory

Đăng ngày : 30-11-2020 , 09:44 AM

Phục vụ các dịch vụ xét nghiệm và tư vấn theo yêu cầu, các hợp đồng khám sức khỏe ngoại viện cho các cơ quan, xí nghiệp… Tổ chức quản lý chuyên môn và quản...

Xem tiếp