Examination Basic

Đăng ngày : 30-11-2020 , 09:46 AM

Khám tổng quát cơ bản là việc kiểm tra sức khỏe để đánh giá tổng quan tình trạng sức khỏe của bạn, phát hiện sớm các vấn đề bất thường, các bệnh lý của cơ...

Xem tiếp